Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


Rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do skorzystania z wolnych miejsc w grupach zajęć stałych.
Szczegóły.

zapraszamy we wrześniu

20.09 godz. 7:30
Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski
Zapraszamy na warsztaty na uczelni pn. „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia oparte są na trzech scenariuszach dopasowanych do podstawy programowej szkoły gimnazjalnej, a odbędą się w podziale na piętnastoosobowe grupy. Warsztaty poprowadzą dr Magdalena Trojankiewicz i dr hab. Krystian Obolewski prof. UKW. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wydział Nauk Przyrodniczych UKW, Al. Powstańców Wielkopolskich 10.
Zakład Hydrobiologii, ul. Chodkiewicza 30.

20.09 godz. 19:00
DKF Niespodzianka
zaprasza na film "Tully" reż. Jason Reitman, USA 2018, 96 min.
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

20.09 godz. 19:00
Pałacowe Planetarium
- prelekcje i pokazy nieba. Prowadzenie - Artur Wrembel.
Szkoła Podstawowa 31, ul. Karłowicza 2.
(przed budynkiem szkoły lub w razie złej pogody w sali 119)   

27.09 godz. 19:00
DKF Niespodzianka
zaprasza na film "Happy End"reż. Michael Haneke, Austria/Francja/Niemcy 2017, 107 min.
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

zapraszamy w październiku

04.10 godz. 19:00
DKF Niespodzianka
zaprasza na film "Pod ciemnymi gwiazdami" (Beast), reż. Michael Pearce, Wielka Brytania 2017, 107 min. d
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

05.10 godz. 16:00
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych
Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży pn. „Profilaktyka wypalenia rodzicielstwem, czyli jak być rodzicem wystarczająco dobrym zamiast idealnym?”. Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne zdolności. Zajęcia organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog Magdalena Dunajska. Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe.
Zgłoszenia do 3 października prosimy kierować do koordynatora Moniki Grzybowskiej,
e-mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

11.10 godz. 19:00
DKF Niespodzianka
zaprasza na film "Obietnica poranka" (La promesse de l'aube), reż. Eric Barbier, Francja 2017, 131 min. d
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

17.10 godz. 9:00
Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski
Zapraszamy na warsztaty na uczelni pn. „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia oparte są na trzech scenariuszach dopasowanych do podstawy programowej szkoły gimnazjalnej, a odbędą się w podziale na piętnastoosobowe grupy. Warsztaty poprowadzą dr Magdalena Trojankiewicz i dr hab. Krystian Obolewski prof. UKW. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wydział Nauk Przyrodniczych UKW, Al. Powstańców Wielkopolskich 10.
Zakład Hydrobiologii, ul. Chodkiewicza 30.

18.10 godz. 7:30
Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski
Zapraszamy na warsztaty na uczelni pn. „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia oparte są na trzech scenariuszach dopasowanych do podstawy programowej szkoły gimnazjalnej, a odbędą się w podziale na piętnastoosobowe grupy. Warsztaty poprowadzą dr Magdalena Trojankiewicz i dr hab. Krystian Obolewski prof. UKW. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wydział Nauk Przyrodniczych UKW, Al. Powstańców Wielkopolskich 10.
Zakład Hydrobiologii, ul. Chodkiewicza 30.

18.10 godz. 9:30
Oblicza uzależnień. Program dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczący profilaktyki uzależnień. Spotkanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza to wykład pt. „Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy”, który wygłosi dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak. Drugą część stanowią warsztaty w małych grupach. Poprowadzą je: Natalia Pulczyńska – terapeuta pedagogiczny, trener; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Monika Karska - policjantka ds. nieletnich, pedagog. Koordynatorzy: Krzysztofa Jagła i Beata Przybojewska.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

18.10 godz. 12:30
Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski
Zapraszamy na warsztaty na uczelni pn. „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia oparte są na trzech scenariuszach dopasowanych do podstawy programowej szkoły gimnazjalnej, a odbędą się w podziale na piętnastoosobowe grupy. Warsztaty poprowadzą dr Magdalena Trojankiewicz i dr hab. Krystian Obolewski prof. UKW. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wydział Nauk Przyrodniczych UKW, Al. Powstańców Wielkopolskich 10.
Zakład Hydrobiologii, ul. Chodkiewicza 30.

18.10 godz. 19:00
DKF Niespodzianka
zaprasza na film "W cieniu drzewa" (Undir trénu), reż. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, Islandia/Dania/Polska 2017, 89 min. d
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

18.10 godz. 19:00
Pałacowe planetarium – prelekcje i pokazy nieba przez teleskop dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia poprowadzi Artur Wrembel.
Szkoła Podstawowa 31, ul. Karłowicza 2.

19.10 godz. 10:00 
Interaktywna Poradnia Języka Polskiego prowadzona we współpracy z naukowcami z Instytutu Filologii Polskiej UKW pod patronatem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Wydarzenie poświęcone jest wielorakim aspektom języka. Spotkanie adresowane do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Koordynator: Krystyna Bujak.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

21.10 godz. 11:00
Weekendowy plac zabaw. Zapraszamy dzieci od 4 do 7 roku życia wraz z rodzicami do wspólnych zabaw animacyjnych, plastycznych, zręcznościowych i tanecznych. Dobra zabawa na pierwszym miejscu! Wstęp wolny. Koordynator: Krzysztofa Jagła.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

22.10 godz. 10:30
Czytadełko.
Spotkania czytelniczo-animacyjne dla grup zorganizowanych z przedszkoli, podczas których uczestnicy słuchają bajki, rozmawiają na jej temat, a także wspólnie bawią się, tańczą i biorą udział w konkursach. Zapisy grup zorganizowanych: Krzysztofa Jagła, tel. 52 371 26 56.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

24.10 godz. 10:30
„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja dla uczniów zdolnych. Tematyka spotkania: historia, literatura polska/język polski.
Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach konferencji odbędą się prezentacje dorobku naukowego uczniów (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy) oraz prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk humanistycznych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu. Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe. Zgłoszenia do 22 października 2018 r. prosimy kierować do koordynatora Moniki Grzybowskiej, e-mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56. Wydarzenie organizowane jest przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9.

24.10 godz. 11:00
Zamieszanie - czyli mali artyści na wielkiej scenie
- artystyczne spotkania dla dzieci. Wstęp wolny. Koordynator: Luiza Kubowicz- Dorosz.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

25.10 godz.10:00  
Salon Językowy -
nowa propozycja Pałacu Młodzieży w formie warsztatów, wykładów, dyskusji i prezentacji, poświęcona promocji kultury słowa,  sztuce retoryki, lansowaniu mody na piękne wysławianie się, unikanie wulgaryzmów, kształtowanie  umiejętności komunikacyjnych. Spotkanie adresowane do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Koordynator: Krystyna Bujak .
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

25.10 godz. 19:00
DKF Niespodzianka
zaprasza na film "Do zobaczenia w zaświatach" (Au revoir là-haut), reż. Albert Dupontel, Francja 2017, 117 min. d
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

26-28.10
Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Koncerty w ramach Konkursu Chórów odbywają się w Filharmonii Pomorskiej i są otwarte dla publiczności. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę, 27 października w godz. 9.00-17.00. Wstęp wolny.
Koncert galowy odbędzie się w Filharmonii Pomorskiej w niedzielę, 28 października o godz. 12.00. Wstęp wolny. Na koncert galowy obowiązują bezpłatne wejściówki.


Rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do skorzystania z wolnych miejsc w następujących grupach zajęć stałych:

 • Wiedza o społeczeństwie - przygotowanie do matury (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Ster na sukces - zajęcia z historii (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Przygotowanie do matury z historii (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Historia dla czwartoklasisty (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Język niemiecki - II rok dla klas V-VI SP (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Animacja, gry komputerowe - zrób to sam (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Koszykówka - uczniowie klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (miejsce zajęć: ZSO nr 2, ul. Nowodworska 13)
 • Piłka siatkowa - różne grupy wiekowe (różne miejsca, w zależności od grupy wiekowej i terminu zajęć)
 • Kajakarstwo (miejsce zajęć: przystań UKS Kopernik, Babia Wieś 3-5)
 • Zespołowe gry sportowe 9-12 lat (miejsce zajęć: SP 41, Traugutta 12)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Warsztaty telewizyjne (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • SMS – Studio Mistrzów Słowa (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Teatr Młodzieżowy grupa warsztatowa (miejsce zajęć: ZSD, Toruńska 44)
 • Zajęcia psychoruchowe dla dyslektyków (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Dziecięca Akademia Sztuki - grupy przedpołudniowe (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Grupy plastyczne (miejce zajęć: ZSD, Toruńska 44 lub Boh. Kragujewca 10)
 • Grupa operowa (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Zespół muzyki Dawnej Concentus (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Zespół wokalny Mezza Voce (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Zespół wokalny Camerata (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Zespół wokalny Cameratki (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Zespół tańca współczesnego Brax VII (rocznik 2010) (miejsce zajęć: Fredry 3)
 • Jazz Big Band '75 (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Zespoły taneczne początkujące [roczniki 2008, 2009, 2010, 2011] (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10 lub Sportowa 2)
 • Zespoły taneczne Amulecik, Amulet II, Amulecik 2, Talizman (miejsce zajęć: SP 41, Traugutta 12)
 • Rytmika 3-4 lata [grupa przedpołudniowa] (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Rytmika 5-6 lat (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Grupa taneczna Rytmisie (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Grupa taneczna Małe Rytmisie (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych [klarnet, saksofon] (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Nauka gry na gitarze (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Nauka gry na trąbce (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Nauka gry na gitarze basowej (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)

Wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej należy składać w tymczasowym pomieszczeniu sekretariatu Pałacu Młodzieży w budynku Gimnazjum 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6.
Wniosek o przyjęcie na zajęcia.pdf

Wniosek o przyjęcie na zajęcia.docx
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że w związku z przepisami o ochronie danych osobowych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych są wywieszone od czwartku 13 września br. od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Karłowicza 2 oraz w budynku Gimnazjum nr 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca 10. Znajdują się tam również informacje o terminie i miejscu spotkań organizacyjnych i pierwszych zajęć (także dla uczestników z kontynuacji). Listy nie będą upublicznione na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                     aktualizacja: 20-09-2018