Nabór na rok szkolny 2019/2020

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

PAŁAC MŁODZIEŻY ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE - ZAPISY OD 16 MAJA
Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii oraz zapisów

zapraszamy w maju 2019

26.05 godz. 12.00
Wyspa Młyńska Piknik rodzinny w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
Nauczyciele Działu Edukacyjnego zapraszają całe rodziny na grę terenową „Przystanek EDUKACJA” z quizami, zagadkami, łamigłówkami, rebusami, szyframi, poszukiwaniem…może skarbu itp. Zapraszamy.

27.05 godz. 10.00
odbędzie się kolejna impreza  z cyklu Decathlon intelektualny, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch. Tegoroczne spotkanie  przebiegać będzie  pod hasłem: bezpieczne i radosne  wakacje. Dzieci podczas konkursów przypomną sobie zasady zachowania się podczas wypraw, by samemu radośnie wypoczywać i dbać także o dobro przyrody. Będzie jak zawsze  gwarno, wesoło i kolorowo, gdyż spotkaniu towarzyszyć będą tradycyjnie  zabawy sportowe. Rywalizacja w formie dobrej zabawy w połączeniu z nagrodami – to doskonały przepis na udaną i pożyteczna imprezę., której  klimaty współtworzą  maluchy z bydgoskich przedszkoli. Przedszkolaki,  jak zawsze,  zaprezentują   umiejętności artystyczne.  Ich  występy będą współgrały z tematyką spotkania organizowanego  jak zawsze w bliskości Dnia Dziecka.
Miejsce: Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

29.05 godz. 10:00
„Poradnia Rozwoju Zdolności”
– warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych. Szóste warsztaty z tego cyklu skierowane są do zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych (w wieku 16-19 lat). Spotkanie zatytułowane będzie „Żyć na MAXA POZYTYWNIE!”. Istotą wydarzenia jest tematyka rozwijająca przydatne kompetencje - rozwijanie empatii, samoocena, samodyscyplina, określanie ważnych życiowo celów i umiejętności ich osiągania; radzenie sobie z porażką, oceną, krytyką; docieranie do swoich zasobów i predyspozycji; sztuka kompromisów. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym uczeń nauczy się kreowania swoich życiowych wyborów - głównie wyboru kształcenia; pozna swoje mocne strony i ograniczenia oraz dowie się czym jest „gniewny mózg” i jak go reedukować. Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psychopedagog, terapeuta, interwent kryzysowy, profilaktyk: Danuta Winiecka-Felix. Ilość miejsc ograniczona! Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób. Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły. Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 27 maja 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.
Miejsce: Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

30.05 godz. 9:30
Młodzi, mądrzy – Jak nie zniszczyć siebie i innych?
W ramach profilaktyki uniwersalnej – zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Wykład oraz warsztaty dla uczniów klas VI. Nabór zakończony.
Miejsce: Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

 

 


do gory

PAŁAC MŁODZIEŻY ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE - ZAPISY OD 16 MAJA

Pałac Młodzieży zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ciągu trzech pierwszych tygodni wakacji, tj. w terminie 24-28 czerwca (2 grupy – dzieci z klas 1-3) - brak miejsc, tworzone są listy rezerwowe, 1-5 lipca (6 grup) - brak miejsc, tworzone są listy rezerwowe oraz 8-12 lipca (6 grup) - brak miejsc, tworzone są listy rezerwowe. Miejscem realizacji półkolonii będzie Szkoła Podstawowa nr 31 przy ul. Karłowicza 2.
Uczniowie szkół bydgoskich objęci są programem „Bydgoskie półkolonie 2019” (https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/) - koszt tygodniowego turnusu to 60 zł, dla pozostałych chętnych odpłatność za półkolonie wynosi 220 zł /turnus.

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu placówki) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do pokoju nr 001 w SP 31 przy ul. Karłowicza 2 w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019 r. w godzinach 7.30–15.30.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w SP 31 przy ul. Karłowicza 2.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł. za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. Rodzice dzieci, które nie są uczniami szkół bydgoskich dokonują opłatę w pełnej wysokości, tj. 220 zł za turnus.
Numer konta, na który należy dokonać wpłaty zostanie opublikowany 31.05 wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach.
Przelew musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019 r., o godzinie 12.00.

Zapraszamy do zapisów.
Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

 
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                     aktualizacja 24-05-2019